- Thị trường: Nhịp hồi phục ngắn!

3/2/2021

  • Thị trường: Nhịp hồi phục ngắn!
  • Các mã cổ phiếu nổi bật: FPT, VNM, PDR, VGC, PC1,…
  • Chứng quyền.
  • Phái sinh.

@Link xem lại live youtobe: 3/2/2021- Thị trường: Nhịp hồi phục ngắn!- Các mã cổ phiếu nổi bật: FPT, VNM, PDR, VGC, PC1,… - YouTube

TT đã giảm trở lại!