Thị Trường No Cầu?

Thị trường cũng lên tương đối cao rồi, nên vùng giá này cũng không còn quá hấp dẫn để đầu tư. Sợ nhất là trạng thái no cầu ( Những người muốn mua cổ phiếu đã mua hết rồi), các quỹ nước ngoài cũng mua lượng lớn cổ nữa. Khi nhu cầu mua bị giảm đi cũng là lúc thị trường dễ điều chỉnh đến một vùng cân bằng nào đó (vùng này là vùng mà các nđt nhỏ và lớn sẽ thỏa thuận giá một lần nữa).
Sớm thì có thể tuần sau anh em mình sẽ nhìn thấy cơ hội nghen.