Thị trường ok lắm

Thị trường tốt nhưng chưa phải tuyệt vời !

  1. Dòng tiền quay xe rất ok, nhưng nó đến hơi sớm so với dự kiến.
  2. Trụ kéo nên điểm bật lại nhanh như vậy.
  3. Điểm hay là chúc mừng các bạn đã nhập được hàng đẹp phiên sáng nay, cơ bản thì các bạn cũng phải được 5-7% ngày hôm nay rồi.

Dòng penny thì có người chắc cũng được 15-20% rồi. Các bạn có thể cơ cấu trong phiên giữa tuần nhé.

Các mã ok gồm: Gex, Pom, Ivs, wss, psi, C69, FCM, PTC, PHC.
Còn những mã có thể để lâu: GEX, DXG, CRE, PDR, HD6,

Chúc các bạn thành công, ai muốn hỏi gì thì cmt nhé.

2 Likes