Thị trường rẻ chưa?

Rất nhiều người nói hiện tại thị trường đã rất rẻ, nhưng cũng có người nói thị trường chưa rẻ. vậy chúng ta nên đợi thêm vài phiên nữa xem thị trường đã rẻ hay chưa?

Những cổ phiếu giảm trước sẽ phục hồi trước và chúng ta sẽ chú ý đến nhóm này. Nếu nhóm này tỏ vẻ yếu và có những cổ phiếu cùng nhóm giảm mạnh hay phá đáy tiếp thì có thể nói thị trường chưa thật sự rẻ.

Thị trường giai đoạn này cũng chưa có gì rõ ràng hết nên anh em có đầu tư cũng nên với tỷ trọng vừa phải và chờ thời cơ tốt hơn. Tóm lại, có những câu hỏi phải qua rồi mới trả lời được, sau này thị trường lên 2xxx thì lại bảo hồi trước bố mà quyết đoán giờ con có LX 800 đi rồi :rofl: