Thị trường rung lắc cuối phiên - Ưu tiên cổ phiếu tăng trưởng!

:white_check_mark: :white_check_mark: ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN - RUNG LẮC CUỐI PHIÊN - THỊ TRƯỜNG LIÊN TỤC ĐỔI TRỤ - ƯU TIÊN CỔ PHIẾU TĂNG TRƯỞNG TỐT

 • Chứng khoán cùng MTT Team là nơi chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm đầu tư cùng những nhận định xung quanh Thị trường chứng khoán Việt Nam.
 • Nội dung chính:
 • Nhận định thị trường qua phiên giao dịch 04/08
 • Đánh giá lực cầu, xu hướng dòng tiền
 • Triển vọng tăng điểm của thị trường
 • Thị trường có tích cực không?
 • Phân tích chi tiết hành động của BIGBOYS
 • Tại sao cần linh hoạt theo dòng tiền
 • Đánh giá chuyển động của VNINDEX
 • Kế hoạch cơ cấu danh mục, chốt lãi hiệu quả
 • Ưu tiên đầu tư cổ phiếu tăng trưởng