Thị trường sẽ lên 1600 điểm

Tháng 3/2023…

Thế giới lấn một chân vào suy thoái, đỉnh điểm khủng hoảng, mệt mỏi vì chiến tranh, lao đao vì loạn lạc…

Nhân gian có câu: “Snowy winter, a plentiful harvest”

Hàm ý của nó, là sau một mùa đông khắc nghiệt, sẽ đến mùa màng bội thu.

Vì vậy, tôi tuyên bố:

Tháng 3/2023, chứng khoán VN chính thức tạo đáy, và bước vào một uptrend rất lớn…

1 Likes

Tại sao ko về 600?

1 Likes

húp thôi. chọn cổ mà xơi ae

2 Likes

Để mấy con gà hô sập về 600 chịu đéo nổi đu fomo lên 1200 gãy nhốt bỏ mợ nó luôn

1 Likes

Lên

Lên chứ bác. Xuống mãi sai đc kaka. :joy:

1 Likes

Lên

1 Likes

Bay

Lên

1 Likes

Game là dễ

Múc gì bro?