Thị trường sẽ thế nào

Chào các bác.
Theo các bác hiện tại VNI sẽ như thế nào. Liệu rằng đÂy là BUllPTRAP hay là 1 cú VƯỢT 1200 để HÌNH THÀNH BONG BÓNG.

Mời các bác

Bóng là do mình mua P mà không xem xét
IMG_20210227_125133

Thăng hoa đến cuối tháng 5. Văn bản rõ ràng Ric. Có bong bóng cũng vô ích.

Do mình hết

E không tin

Ric lên nhanh mà ko thấy có đánh giá phân tích gì