Thị trường tạo đáy ngắn hạn quanh đây

1 2 ngày nay Robot tín hiệu của Uptrend cũng báo khả nghi đáy nhiều. Một số cổ phiếu kẹt cung dư sàn đã có tiền chạy vào giải cứu. Cho thấy thị trường đã về vùng giá hấp dẫn có thể tạo đáy ngắn hạn, có sự hồi phục.

Khi các cổ phiếu kẹt cung dư sàn được giải cứu thì cũng giống như giải phóng được nợ xấu ở nhiều tài khoản. Gián tiếp làm giảm áp lực bán ở các cổ phiếu khác.