- Thị trường tiếp cận lại vùng đỉnh 1200 điểm!

11/3/2021

  • Thị trường tiếp cận lại vùng đỉnh 1200 điểm!
  • Các mã cổ phiếu nổi bật: PC1, VPB, BSR, SHB, VCI, VND, D2D, AAA, BFC,….
  • Chứng quyền.
  • Phái sinh.

@Link xem lại live youtobe: 11/3/2021- Thị trường tiếp cận lại vùng đỉnh 1200 điểm!- Các mã cổ phiếu nổi bật: PC1, VPB, BSR, SHB - YouTube