Thị trường trước thềm FED họp và đáo hạn phái sinh

, , , ,

-Lực mua kích hoạt tại vùng hỗ trợ tâm lý 1.200 điểm giúp thị trường cân bằng về cuối phiên ngày hôm qua. Với việc VNIndex có hai phiên liên tiếp không đánh mất hỗ trợ, cho góc nhìn thị trường tạm thời cân bằng. Kỳ vọng VNIndex sẽ có nhịp tăng nhẹ trở lại ở phiên hôm nay và hướng đến vùng 1.220 - 1.223.
-Tiếp tục quản trị rủi ro danh mục với tỷ trọng cổ phiếu cân bằng, chờ đợi xác nhận trạng thái tích cực rõ rang hơn của thị trường chung để đẩy mạnh giải ngân.
Có thể bắt đầu giải ngân thăm dò trên nhóm cổ phiếu (i) có triển vọng tăng trưởng trong giai đoạn cuối năm và 2024 và (ii) giữ vững nền giá trước biến động của thị trường trong nhịp điều chỉnh vừa qua.
:white_check_mark:List cổ phiếu chú ý: NLG DPG VPB GEX IDI