Thị trường tụt nhanh vậy

tụt nhanh quá, lại sấp mặt

bull trap rồi ông ơi, bán hết đi

wash out

bán hết thôi, lình xình không tăng nổi đâu, mẽo lại chuẩn bị nâng mạnh lãi suất

mai các anh đu đỉnh hàng về nó còn chay nhanh nữa

rơi nhanh quá