Thị trường vẫn sideway , cơ hội cho các cổ phiếu bé chạy bứt phá?

Từ xu hướng lẫn tin tức đều quá hỗ trợ cho thị trường
Việc Vnindex đang giằng co vùng 1055-1075 cũng là điều dễ hiểu khi các nhà đầu tư bắt đáy vùng thấp họ hạ bớt tỉ trọng
Nhưng quan điểm cá nhân của mình thị trường vẫn có mục tiêu đi về 1080 và xa hơn 1100 với
con sóng hiện tại .
Chưa biết có break qua luôn không nhưng lực này thì khó mà giảm ngay
Vẫn nắm giữ gồng thêm hoặc mua các mã chưa chạy
Tuấn rình rập