Thiên cơ các

theo mật lệnh của TCC ae muc HDC nhé…kkk

HDC LÊN ĐẸP THẬT…d

Ghé tcc chơi với sdv . ae nên nhớ nếu trên này ai bán cho bạn đức tin giàu sang phú quý thì đó là “giữ dài hạn mới giàu” .

Thám báo báo về…IDC chỉnh xong bắt đầu phi, HAG cũng đang có dấu hiệu chỉnh xong để phi, HDC, DXG dòng tiền lớn đang vào … ae nô nức lên tàu như đi hội.

ae cứ ôm ít nhất cuối năm là có cháo húp…các chủ thì muốn ae ôm lâu hơn để hưởng lợi thế nhiều hơn về thời gian, lợi nhuận, sự trưởng thành trong đầu tư .

mời @CO_DOC_HANH khách khanh tới các bàn chuyện góc nhìn thị trường … ôn lại một đoạn giai thoại một tiêu một kiếm hùng bá một phương .

1 Likes

,

HDC DXG, hold