Thiết lập kỉ luật chờ vượt 1300

:chart: 10/6/2024 VNi tăng nhẹ về 1290, cây nến đỏ cho thấy trạng thái tăng trong khi ngờ. Bán ròng trên Hose diễn ra phiên số 5 liên tiếp với thanh khoản mạnh hơn thứ 6. Vậy tính từ 30/5 thì 2 phiên mua vào và 6 phiên bán ra, tâm lý sợ kháng cự thể hiện rõ rệt.

:writing_hand: Nhưng CP vẫn đi theo cách riêng của nó, tổng quan thị trường xanh thậm chí nhiều con tím. Vậy đoạn này NĐT nên kỉ luật, quản lý sự nhẫn nại của bản thân, tránh để xảy ra tình trạng vừa cầm mấy hôm chán bán, bán xong nó lại tăng liên tục. Do các bạn chưa chưa đánh giá được hết tin tức đưa ra về mã đó về ngành đó, nên đã xảy ra nhiều việc bán non đáng tiếc, hoặc do tâm lý muốn nhanh có lãi…

:white_check_mark: Hướng đầu tư tiếp theo, vẫn duy trì tính kỉ luật như cũ: Mua trên các CP được định gía rẻ thềm giá tốt, căn theo dõi chặt để chốt bán các mã có lãi khi chạm các kháng cự giá. Với các dòng chờ về thềm mới như HPG kiên trì cầm gia tăng chờ về 32. Với tổng quan này cần có bank chứng kéo VNI về >1300, rồi sẽ tới cả.

:gem: Bán ròng liên tục 5 phiên thì margin đâu còn lo gì việc căng, giao dịch rất cầm chừng. Vẫn chờ 1 phiên xác nhận về khối lượng và giá (FTD) để vượt 1300. Từ nay đến 1350 1360 là con đường rất dài có khi cả tháng mới chinh phục được.

Mã điển hình của team nay: VSC hiệu suất 10%, cá biệt HAH hiệu suất trên 30% và vẫn nắm giữ

Chị Heo Xinh Chứng khoán 365