THiếu nguyên liêu thi công cao tốc Đá

T hoá làm kdc mua đá ở mỏ nào ae - xi măng sắt thép -,Lãnh đạo Thanh Hoá thân với Flc ah -

Bối cảnh KCN luôn mở rộng - Đá Xi măng là 2 nguyên liệu chính làm KCN - Hạ tầng trên mặt đất Sắt Thép #HPG NKG HSG -

Ở T Hóa bao nhiêu mỏ đá - #AMD - HCM #CTI

163563330_252996963144519_7347539730416968862_n