Thời bất động sản tăng giá sắp quay trở lại?

Thị trường bất động sản Việt Nam đang trải qua thời điểm khó khăn nhất, nhưng đã phục hồi và có thể phục hồi vào giữa năm 2024. Lãi suất huy động và lãi suất chào cho các khoản vay mới đã giảm, và tỷ lệ hấp thụ giảm sâu. Tuy nhiên, lãi suất đã và đang giảm, độ ngấm của chính sách cũng sẽ tốt hơn. Các vụ vi phạm pháp luật và pháp lý trong năm nay sẽ được xử lý, và tình hình phục hồi kinh tế và vĩ mô của Việt Nam, thế giới sẽ rõ nét hơn. Đầu năm 2024 sẽ là thời điểm thuận lợi để các nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư, bởi lãi suất giảm và giá bất động sản được điều hòa hợp lý.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/thoi-bat-dong-san-tang-gia-sap-quay-tro-lai-188231120012726066.chn