Thời bơm tiền đã tới: VNI đứng trước một CON SÓNG LỚN!

NHNN hạ ls điều hành từ 15/3. Đây là lần đầu tiên Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất điều hành trong 2 năm gần đây.

Theo Ngân hàng Nhà nước, giảm lãi suất điều hành là “bước đi quan trọng, định hướng cho xu hướng giảm lãi suất của thị trường trong thời gian tới”.
Đây là tín hiệu định hướng các nhà băng giảm lãi suất cho vay, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nền kinh tế.

Lịch sử cho thấy, mỗi lần NHNN hạ ls điều hành thì TTCK đều tạo sóng lớn.
Với động thái trên của NHNN thì kỳ vọng TTCK sẽ tạo sóng từ nay cho tới hết mùa ĐHCĐ và BCTC quý 1/2023! Thập chí là xuyên suốt từ nay đến cuối năm nếu tình hình tiếp tục được cải thiện!

11 Likes

tin tốt bơm cuối ngày bọn chim lơn nhỏ lẻ mất sạch hàng vào tay MMS nôi vs MMS ngoại.kkkk

2 Likes

Chứng Mỹ chờ tin CPI tăng kinh quá:


3 Likes

Mai khi index đỏ liệu có dám enter nhập hàng :face_with_hand_over_mouth::face_with_hand_over_mouth:

mai cổ thi nhau tím thi nhau CEEEE HÓT HÓT

2 Likes

Sẽ còn giảm thêm ls thời gian tới Cứ yên tâm chờ index hoá rồng đi 2 năm tới anh e tha hồ x vài lần

@canhsattruong007 thiến đúng bẹn

4 Likes

mấy thằng ngu này có biết gì về chưng khoán đâu tài khoản toàn vài củ khoai suốt ngày chim lơn dự đoán lãi suất việt nam sẽ cham đáy năm 2024 TTCK Sẽ thăng hoá lớn 2 năm tới 2024-2025!

Múc DXG

4 Likes

3 Likes

Đội DVC vừa cut loss DXG xog nên ae yên tâm hâu chặt

1 Likes

Thôi xong, nhiều AE mất hết hàng giá rẻ hnay rồi kk

Về đây bên nhau
Ta nối lại tình xưa…:cold_sweat:

1 Likes
3 Likes

Xin mời đội quân Chim lợn đánh giá tình hình và KH sắp tới:
@Tuan_Le7
@Doccocaubai1988
@wujiaqing
@cowboy
@Lamgiautuchungkhoan

2 Likes

INDEX 2023 manh dạn dự đoán sẽ chạm vùng kháng cự 1k300 - 2 năm tiếp theo sẽ vuọt mốc 1k500 lên 1k800 cho anh e phê cần bú lồi - MMS NÔI ĐÃ VẼ KẾ HOẠCH 500 AE CỨ THẾ MÀ LÀM NHÉ

2 Likes

Bảo sao mỗi lần TT xuống là lại có một cơ số chứng thủ nhảy vào chiến :woozy_face:

2 Likes

Đc đó, lịch sử DC cắt lỗ ở đâu thì ở đó x2

1 Likes

Ở đâu cũng có anh hùng
Lúc nào cũng có thằng khùng thằng điên :grin:

1 Likes

T ko cầm hàng, đang full tiền nhưng trong lúc tỷ giá và lãi suất giảm thì cũng đéo ngu đi hô sập

1 Likes