Thời bơm tiền đã tới: VNI đứng trước một CON SÓNG LỚN!

vậy cậu có thêm 5 củ để sắm thêm con đệ nữa rồi?

:grin: :grin: :grin:

Có bồ nhí để em @NhamDoanhDoanh anh lo :slightly_smiling_face:

1 Likes

A J lo đầy đủ rồi anh ơi!

Kêu múc chứng ssi, hcm, fts, và bds hqc, scr và ceo thôi đúng ko em :slightly_smiling_face:

1 Likes

Chứng: fts, cts, vci; bđs: ceo, dxg, dig (tuỳ anh em)

Thiếu L14 và nvl là 1 sự chênh lệch rất lớn

Tuần sau hàng chục tập đoàn Nỹ đổ bộ sang VN kìa:

2 Likes

Cha con nhà khứa tịch đó rất thích cho cổ đông tịt, quay đầu là bờ :rofl: :rofl:

t gọi con đó là thằng con tội lỗi. nhưng hay lưu ý, nó mà làm lại cuộc đời thì đừng co coi thường. ok

M nên đến đhcđ và đá vào cuống họng cha con nhà thằng đó mới đúng :rofl::rofl::rofl:

Tầm tháng 6 trở đi lượng tiền đến hạn gửi tk lãi cao bắt đầu về

Mấy thằng đần buông tha cho tao nhé, lo cái túi tiền tụi mày đi. Nhãm quá, lãng phí thời gian chửi mấy thằng đần.

Tao lạy tụi đần bọn mày, tao hứa không bao giờ nói chuyện với bọn đần đánh chứng theo ngày bọn mày nữa. Đi nhậu sướng hơn.

Đần thiệt!
Stop!

bạn ko thích thì đi chỗ khác chứ vào nói những từ ngữ không ra gì thế này! quan điểm thì muôn màu! ít cũng nên dùng ngôn ngữ hợp lý 1 chút :face_with_hand_over_mouth: :face_with_hand_over_mouth: :face_with_hand_over_mouth:

1 Likes