Thời công nghệ 4.0 và ba con số không xa mang tên FPT

FPT tiếp tục chứng minh là doanh nghiệp tăng trưởng với việc công bố doanh thu 2 tháng đầu năm 2021 đạt 4.805 tỷ đồng (tăng 15% YoY) và LNST đạt 712 tỷ đồng (tăng 22% YoY), tăng trưởng doanh thu và tỷ suất lợi nhuận đến từ tất cả các mảng chiến lược của FPT.
• Mảng công nghệ ghi nhận doanh thu 2,578 tỷ đồng (tăng 18% YoY) và LNTT đạt 314 tỷ đồng (tăng 34% YoY), nhờ doanh thu từ thị trường quốc tế tăng 17% và thị trường trong nước tăng mạnh 51%. Giá trị đặt hàng mới đã ký đạt 3 nghìn tỷ đồng (tăng 29,4% YoY) .Biên lợi nhuận mảng công nghệ sẽ tăng mạnh so với cùng kỳ do biên LNTT từ thị trường nước ngoài tăng 70 điểm % còn thị trường trong nước có lãi từ mức lỗ cùng kỳ 2020.
• Mảng viễn thông cũng ghi nhận doanh thu thuần đạt 1,934 tỷ đồng (tăng 10% YoY) và LNTT đạt 368 tỷ đồng (tăng 18% YoY). Tỷ suất LNTT cũng tăng lên mức 19%, cao hơn mức 17.7% cùng kỳ. Mảng này được hưởng lợi nhờ các nhu cầu gia tăng khi người dân ở nhà nhiều hơn. Các mảng khác như giáo dục và đầu tư tài chính ghi nhận doanh thu tăng 23% YoY và LNTT tăng 10% YoY.
• FPT đặt kế hoạch năm 2021 với doanh thu đạt 34,720 tỷ đồng (tăng trưởng 16.4%) và LNTT là 6,210 tỷ đồng (tăng trưởng 18%).
Trong Q2/2021, FPT sẽ chi trả cổ tức đợt cuối cùng (25%) của năm 2020, bao gồm 10% tiền mặt và 15% cổ phiếu. Ngoài ra, FPT cũng đặt kế hoạch trả cổ tức
năm 2021 bằng tiền mặt là 20%.
• Chúng tôi đánh giá FPT là một doanh nghiệp tăng trưởng, đi đúng định hướng chuyển đổi số và hưởng lợi từ xu hướng công nghệ hóa trong và ngoài nước. Ở mức giá đóng cửa hiện tại, FPT đang được giao dịch tại mức P/E TTM là 17.6x (tương ứng EPS TTM là 4,517 VNĐ).
• Mức Stock Rating của FPT ở mức 89 điểm, trong đó điểm cơ bản và sức mạnh giá đều trên 80 điểm cho nên chúng tôi duy trì đánh giá TÍCH CỰC mức xếp hạng tăng trưởng của cổ phiếu này. Đồ thị giá của FPT vượt lên trên đường trung bình 20 ngày và đồ thị giá có dấu hiệu bước vào giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực .