Thời của hàng nóng

SJF HAR HAG FLC chạy dồi

1 Likes

Liều ăn nhiều

1 Likes

The bác vào hag

1 Likes

HAG nhân 10 tk

2 Likes

Có gan thì làm giàu

1 Likes

:rofl: ngã ở đâu gấp đôi ở đó

Liều ăn nhiều, kiên trì rồi cũng sẽ có thành quả

sẽ tới lúc 0 x 2 = 0 + 1 mớ lãi vay :muscle:

1 Likes

Xúc chưa

:rofl: em cũng chơi hàng nóng
mà là hẳn cuộn thép. to bự và nóng đỏ luôn
Ngồi ôm trụ thép HPG r

1 Likes

Ful MG chưa

Hàng nguội GVR chạy chậm quá

Máu thế các cụ.

1 Likes

ros đâu

1 Likes

ROS HQC dang bi dinh gia thấp

1 Likes

Có ai biết ROS bao giờ phi ko ợ !

1 Likes

2 tháng nữa

1 Likes

Thế chờ mút chỉ rồi ! Chôn vốn

1 Likes

Nhúng xuống 3 rồi mới phi

3 sợ hơi khó ạ vì ai cũng chờ 3 thì mới vào

1 Likes

Xấu còn xuống 2.5

E là khó ạ! 3.4 đáy của đáy rồi ạ

1 Likes