Thông báo mới nhất đọc ngay >>> Ăn = vài lần

Chú ý:
CP BĐS đang nằm sàn dư bán là do nhiều khả năng sàn họ block tài khoản chứng khoán mua vay margin ở giá cao. Vậy lên không phải có thằng mặt đồn nào đè giá như giang hồ suy đoán nhé. Cứ có tiền xúc hết, miễn là đừng mua vay quá nhiều.