Thông báo nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày 20/11/2023

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ( MXV ) đã thông báo lịch nghỉ giao dịch của một số mặt hàng hiện đang niêm yết giao dịch tại MXV. Các mặt hàng nông sản, nguyên liệu công nghiệp và năng lượng sẽ nghỉ giao dịch, trong khi các mặt hàng khác sẽ đóng cửa sớm. Sau thời gian nghỉ, việc giao dịch các mặt hàng sẽ trở lại bình thường theo khung giờ giao dịch đã được MXV công bố. Chi tiết xem tại đường dẫn: https://mxv.com.vn/van-ban/f2392/1002tb-nghi -giao-dich-mot-so-mat-hang-tai-so -giao-dich-hang-viet -nam - ngày 20.11.2023.pdf.

Thông tin chi tiết: https://congthuong.vn/thong-bao-nghi-giao-dich-mot-so-mat-hang-tai-so-giao-dich-hang-hoa-viet-nam-ngay-20112023-287011.html