Thống nhất chư hầu - Thủy Hoàng lên ngôi

, ,

Thiên thời xi măng

Thời đại bơm tiền khôi phục nền kinh tế. Ai nắm được thiên thời ắt sẽ có nồi bánh chưng nhân thịt

Giá xi măng và thép tiếp tục leo thang

Việc hưởng lợi trực tiếp từ sự tiết cung nguyên liệu cũng như gia tăng nhu cầu xi măng từ Trung Quốc

Làn sóng đầu tư công

HT1 - Định giá 4x

Cổ phiếu đi kèm. KSB, BCE

1 Likes