Thông tin một số doanh nghiệp nhiều ace quan tâm

, , ,

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

 • LIX - CTCP Bột giặt LIX
 • Thông báo kết quả kinh doanh quý I/2021 với doanh thu 710 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 55 tỷ đồng. Trong quý II/2021, LIX đặt mục tiêu doanh thu 690 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 50 tỷ đồng.
 • TLH - CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên
 • Dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua mục tiêu tổng doanh thu 5 ngàn tỷ đồng và lãi sau thuế 250 tỷ đồng trong năm 2021, lần lượt tăng trưởng xấp xỉ 22% và 230% so với kết quả năm trước.
 • NKG – CTCP Thép Nam Kim
 • Dự trình kế doanh thu 16.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 600 tỷ đồng; lần lượt tăng 38% và 50% so với năm trước. Công ty cũng lên kế hoạch chia cổ tức tối đa 10% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.
 • FRT - CTCP bán lẻ FPT
 • Năm 2020, FRT đạt 14.666 tỷ đồng doanh thu, giảm nhẹ 12%; song LNST chỉ đạt 10 tỷ đồng, giảm đến 95% so với năm 2019. Nguyên nhân do sự bùng phát của đại dịch, cũng như chủ trưởng đầu tư mạnh cho chuỗi dược Long Châu khiến chỉ số kinh doanh FRT giảm sút.
  ** Theo đó, năm 2021 cũng là năm đặt tiền đề cho bước tăng trưởng lợi nhuận các năm tiếp theo, với những cơ sở:
 • Mở bán thành công iPhone 12, lập kỷ lục bán 4.500 máy sau 1 ngày mở bán chính thức;
 • Doanh thu laptop 2020 tăng hơn 50%, dự tiếp tục tăng trưởng;
 • Long Châu đã mở rộng được 130 cửa hàng bất chấp khó khăn từ Covid-19 cũng như việc cấp giấy phép, doanh thu tăng 133% lên 1.191 tỷ đồng năm qua dù vẫn còn lỗ;
 • Doanh thu online tăng 33% lên 5.195 tỷ đồng, chiếm 35% tổng doanh thu Công ty.
  :phone:Liên hệ ■■■■ để mở tài khoản VPS miễn phí phí giao dịch và nhận nhiều cơ hội tư vấn chất lượng:
  -■■■■: 0362981816
  -Link room nhận định thị trường: Nhóm: Bản Lĩnh Nhà Đầu Tư