Thông tin ngày 5/10/2022

  • IMF dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2022 sẽ khoảng 7-7.5%; lạm phát trung bình thấp hơn so với mục tiêu 4%, đồng thời thấp so với các nước trên thế giới và khu vực; các hoạt động sản xuất kinh doanh đang phục hồi mạnh mẽ và rộng khắp.
  • Giá heo hơi bật tăng, có nơi lên 64.000 đồng/kg, mức trung bình của cả nước là 58.500 đồng/kg, tăng 300 đồng/kg so với cuối tuần trước.
  • Dragon Capital gom 1,5 triệu cổ phiếu DXG, lượng nắm giữ của Dragon Capital tại Đất Xanh tăng lên 122,4 triệu cổ phần (tỷ lệ 20,15%), Dragon Capital thực hiện gom vào cổ phiếu DXG trong bối cảnh thị giá mã này đã mất hơn 57% sau nửa năm.
  • REE mua lại 250 tỷ đồng trái phiếu phát hành năm 2017, trong đó 175 tỷ đồng trái phiếu phát hành ngày 28/9/2017 và 75 tỷ đồng còn lại là của lô trái phiếu phát hành ngày 18/10/2017.
  • Cienco 4 hoãn phương án chào bán hơn 112 triệu cổ phiếu, theo phương án được thông qua trước đó, Cienco 4 chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1. Mục đích tạm dừng đăng ký chào bán là để cập nhật một số nội dung liên quan đến kiện toàn cơ cấu quản trị và kế hoạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng. Cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Cienco 4 dự kiến tổ chức ngày 17/10.