Thông tư mới về cho vay vốn: Tưởng là 'cởi trói' hóa ra 'đánh đố' doanh nghiệp

Thông tư 06 của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động cho vay góp vốn đã sửa đổi khoản 2 điều 22 yêu cầu các ngân hàng phải phong tỏa số tiền giải ngân vốn cho vay tại tổ chức tín dụng cho vay theo quy định của pháp luật, thỏa thuận của các bên tại thỏa thuận cho vay cho đến khi chấm dứt nghĩa vụ bảo đảm. Nhiều chuyên gia cho rằng, quy định trong Thông tư này, khách hàng vay tiền để góp vốn mà ngân hàng lại phong tỏa nguồn tiền này gây khó cho doanh nghiệp và hạn chế quyền góp vốn của các tổ chức, cá nhân. Nhiều chuyên gia cho rằng, quy định "phong tỏa" số tiền vay đề cập tại Thông tư 06 vênh với quy định của Bộ luật Dân sự và Luật Kinh doanh Bất động sản.

Thông tin chi tiết: https://tienphong.vn/thong-tu-moi-ve-cho-vay-von-tuong-la-coi-troi-hoa-ra-danh-do-doanh-nghiep-post1588534.tpo