Thứ 2 nên đua lệnh?

Thứ 2 có nên đua lệnh ATO ko các bác cao thủ :smiley:

Bác phải cho mã mới phán đc chứ? E mới dúng ATO đúng 1 lần và nằm đỉnh 1 tháng. Nếu mua thì đã mua phiên trc đó. Ko thì bỏ.

E tính mua hcm. - vnd - ssi. Bỏ phiên hnay tiếc quá a.

Đua SCI thì được bác ạ

mucs…:))

Mua SHS rất khỏe, tây mua dòng cả tháng nay rồi đó.

Đáy đang trong quá trình hình thành, sao phải đua hả bác.
Ae có cố thì có dịp cơ cấu lại, chứng cháo cả năm mà vội gì các bác ah

Dạ. Em cảm ơn bác. Vậy đợi nhịp chỉnh thôi bác nhỉ

có thể có đáy mới đó

-700

E lạy pak :rofl:

Đúng rồi vội gì, để ra tết Cp nó tăng 50-60% rõ su hướng up trend thì vào cho chắc chắn :rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

Tuỳ mã cổ phiếu, đua FIT KBC ROS thì ăn kiểu gì được


Quá hay %@