Thu được 389.000 tỷ đồng từ kê biên tài sản các vụ án tham nhũng, kinh tế lớn

Viện kiểm sát nhân dân tối cao cho biết tình hình tội phạm năm nay tiếp tục diễn biến phức tạp và tăng so với năm 2022, xuất hiện nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội mới. Các đối tượng thành lập các doanh nghiệp lấy danh nghĩa công ty kinh doanh dịch vụ tài chính, công ty luật, công ty mua bán nợ để thực hiện hành vi đòi nợ trái pháp luật hay một số vụ án về kinh tế, tham nhũng, chức vụ với tính chất nghiêm trọng, phức tạp, có tổ chức gây hậu quả đặc biệt lớn đã được phát hiện và khởi tố tại các tỉnh, thành phố trên cả nước. Toàn ngành Kiểm sát nhân dân đã có nhiều nỗ lực, thực hiện nhiều giải pháp bảo đảm các hoạt động theo chức năng nhiệm vụ, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng đấu tranh, phát hiện, khởi tố mới 98.466 vụ án hình sự, tăng 20,4% so với năm 2022.

Thông tin chi tiết: https://vietnambiz.vn/thu-duoc-389000-ty-dong-tu-ke-bien-tai-san-cac-vu-an-tham-nhung-kinh-te-lon-2023112112820822.htm