Thu margin : Thơ nhân ngày Index rực lửa

Thu Margin

Hose lạnh lẽo nước trong veo
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo
Sóng thép theo làn hơi gợn tí
Giá dầu trước gió sẽ đưa vèo


Sàn đây lơ lửng màu xanh ngắt
Bảng giá Lightning khách vắng teo
Tựa gối hold hàng lâu chẳng được
Gấu đâu đớp động dưới chân bèo

3 Likes

Thơ hay