Thủ tướng Ấn Độ công bố hỗ trợ nông dân 2 tỉ USD

Chính quyền của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã công bố đợt hỗ trợ thứ 15 trị giá 2 tỉ USD trong chương trình phúc lợi dành cho 80 triệu nông dân. Khoản hỗ trợ mới được đưa ra chỉ hai ngày trước khi hai bang của Ấn Độ tiến hành bỏ phiếu vào ngày 17.11. Khoản hỗ trợ mới sẽ cấp cho nông dân 6.000 rupee ( 72 USD ) mỗi năm trong ba đợt bằng nhau, mỗi đợt 2.000 rupee ( 24 USD ). Chương trình hỗ trợ nông dân của Đảng Bharatiya Janata ( BJP ) cầm quyền của Thủ tướng Modi bắt đầu được thực hiện vào tháng 12.2018. Tuy nhiên, thời điểm của đợt hỗ trợ mới đã gây ra tranh cãi vì thông báo này được đưa ra hai ngày trước cuộc bầu cử quốc hội ở các bang Madhya Pradesh và Chhattisgarh.

Thông tin chi tiết: https://laodong.vn/the-gioi/thu-tuong-an-do-cong-bo-ho-tro-nong-dan-2-ti-usd-1269432.ldo