Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải khẩn trương xây dựng quy chuẩn đường cao tốc

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Giao thông vận tải báo cáo Thủ tướng trước ngày 30 - 11 về kế hoạch xây dựng quy chuẩn đường cao tốc. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có ý kiến sớm ban hành quy chuẩn đường cao tốc trong quý 1 - 2024 như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải. Bộ Giao thông vận tải cần khắc phục các tồn tại trên cao tốc như không có làn dừng khẩn cấp liên tục, tốc độ khai thác còn hạn chế, một số tuyến cao tốc chỉ có 2 làn xe, việc bố trí, đầu tư xây dựng các nút giao thông, nhất là chiều rộng và kết nối đường cao tốc với mạng lưới giao thông trên địa bàn của địa phương để vào các khu công nghiệp, đô thị, du lịch, dịch vụ còn chưa hợp lý.

Thông tin chi tiết: https://tuoitre.vn/thu-tuong-yeu-cau-bo-giao-thong-van-tai-khan-truong-xay-dung-quy-chuan-duong-cao-toc-20231121163347432.htm