Thủ tướng yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty nhà nước góp sức xây dựng nền kinh tế tự chủ

Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước phải hoạt động hiệu quả để góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu hôm thứ Bảy.

Chủ trì hội nghị bàn giải pháp đổi mới hoạt động của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) và phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước, lãnh đạo Chính phủ nêu rõ CMSC và 19 tập đoàn, tổng công ty do Ủy ban này quản lý phải hoạt động hiệu quả góp phần bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng.

Ông cho rằng cần chú ý đến ba động lực tăng trưởng là tiêu dùng trong nước, đầu tư và xuất khẩu, đồng thời cho biết thêm các tập đoàn, tổng công ty cần nêu cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu trong việc xúc tiến đầu tư, mở rộng đầu tư cho đổi mới, sáng tạo, trọng tâm là các ngành mới nổi, các công trình lớn, trọng điểm; đồng thời tiếp tục tái cơ cấu doanh nghiệp, chuyển đổi mô hình quản lý để thích ứng với điều kiện và tình hình mới của đất nước.

Thủ tướng chỉ rõ hoạt động của ủy ban và 19 tập đoàn, tổng công ty còn nhiều hạn chế, khó khăn, chưa phát huy được 63% nguồn vốn, 65% tài sản của doanh nghiệp Nhà nước. toàn quốc mà họ đang nắm giữ.

Ông yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương tháo gỡ nút thắt trong đầu tư của doanh nghiệp, đẩy nhanh việc xây dựng chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển ngành, lĩnh vực, gắn chiến lược phát triển doanh nghiệp nhà nước với phát triển các ngành, lĩnh vực này. lĩnh vực nhằm khai thác tối đa các nguồn lực quan trọng của đất nước.

Lãnh đạo Chính phủ nêu rõ, cần giám sát việc thực hiện quyền, chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Thường vụ TƯ để tránh để xảy ra tham nhũng, tiêu cực khác, thất thoát vốn, tài sản của Nhà nước.

Tính đến năm 2022, 19 tập đoàn, tổng công ty do CMSC quản lý đã đảm bảo khoảng 87% sản lượng điện, 50% xăng dầu bán lẻ, 100% khí khô, 70% khí hóa lỏng, 70% khí hóa lỏng. phân bón, 45% thuê bao di động, 49% vận tải hành khách hàng không nội địa, 16% quản lý vận tải đường biển và 100% vận tải đường sắt.