Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh Đề án 06 phục vụ người dân, doanh nghiệp

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Chỉ thị số 04/ CT - TTg ngày 11/ 2/ 2024 về việc tiếp tục triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Việc triển khai Đề án 06 được thực hiện với mục tiêu cắt giảm giấy tờ, thời gian đi lại và chi phí tuân thủ của người dân, doanh nghiệp. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cần khẩn trương khắc phục những nhiệm vụ chậm tiến độ đã đề ra.

Thông tin chi tiết: https://vtv.vn/chinh-tri/thu-tuong-yeu-cau-day-manh-de-an-06-phuc-vu-nguoi-dan-doanh-nghiep-20240212071558264.htm

4 Likes