Thủ tướng yêu cầu làm sạch dữ liệu NĐT chứng khoán trong tháng 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Chỉ thị số 04/ CT - TTg về việc đẩy mạnh triển khai Đề án 06 để làm sạch dữ liệu nhà đầu tư chứng khoán. Số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân trong nước tăng lên mức cao nhất trong 4 tháng trở lại đây, đạt 7,36 triệu, tăng 125.048 đơn vị so với cuối tháng trước. Tổng số lượng tài khoản giao dịch tại thị trường chứng khoán Việt Nam đến hết tháng 1 năm nay đạt 7,42 triệu đơn vị, tương đương khoảng 7,4% dân số. Mục tiêu của Việt Nam là đạt 9 triệu tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư vào năm 2025 và 11 triệu tài khoản vào năm 2030.

Thông tin chi tiết: https://znews.vn/thu-tuong-yeu-cau-lam-sach-du-lieu-ndt-chung-khoan-trong-thang-3-post1459923.html

11 Likes