Thực chiến phái sinh 09/1

-Thực chiến phái sinh ngày 9/1/2023:

+Gía đã phá vỡ mô hình nêm tăng và có dấu hiệu retest thất bại. Thị trường đã có 1 pha stophunt ngay đỉnh cũ 63.5 nhưng sau đó quay đầu giảm với volume cực kỳ lớn tạo thành cây nên Bearish Engulfing có khả năng tạo mô hình 2 đỉnh.

+Nhiêu đó đã đủ điều kiện để vào 1 lệnh short với dừng lỗ ở trên cây nến Stophunt chốt lời quanh đáy cũ 1057.

+Chỉ với 5hđ và 1 lệnh có ngay 3 triệu lãi. Mọi người còn chờ gì nữa mà không tham gia đội phái sinh của mình.