Thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp kiều bào

Diễn đàn Doanh nghiệp kiều bào Thái Lan - Việt Nam - Lào - Campuchia - Myanmar năm 2023 do Hiệp hội Doanh nhân Thái - Việt tổ chức, dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan.

Thông tin chi tiết: https://baophapluat.vn/thuc-day-hop-tac-giua-cac-doanh-nghiep-kieu-bao-post496042.html