Thúc đẩy nội lực duy trì mức tăng trưởng nhanh

Năm 2023, Việt Nam đã trải qua nhiều biến động khó lường trong nền kinh tế thế giới và Việt Nam. Tình hình suy thoái kinh tế toàn cầu đã khiến năm 2023 trở thành một trong những năm thách thức nhất của thế kỷ XXI. Mặc dù tình hình kinh tế năm 2023 khó khăn, nhưng Việt Nam vẫn có thể tiếp tục tăng trưởng với tốc độ tương đối nhanh. Đầu tư công đã tăng khoảng 35% so với năm trước, giúp duy trì tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, vẫn còn đó những thách thức, bao gồm vấn đề cải thiện việc thực hiện đầu tư công, vốn ngày càng trở nên quan trọng đối với sự tăng trưởng trong tương lai của Việt Nam.

Thông tin chi tiết: https://vneconomy.vn/thuc-day-noi-luc-duy-tri-muc-tang-truong-nhanh.htm

5 Likes