Thực tế đau đớn mà nước Đức phải đối mặt: Thời hoàng kim là siêu cường công nghiệp sắp chấm dứt, có nhà máy 124 năm tuổi cũng phải đóng cửa

Đức đang phải đối mặt với những ngày tháng đau đớn khi sản lượng sản xuất tại nền kinh tế lớn nhất châu Âu có xu hướng giảm kể từ năm 2017. Trong một số trường hợp, quá trình giảm tốc công nghiệp đang diễn ra theo từng bước nhỏ như thu hẹp quy mô mở rộng và các kế hoạch đầu tư. Trong những trường hợp cực đoan, như nhà máy đường ống của Vallourec SACA đã sụp đổ - hậu quả là phải đóng cửa vĩnh viễn. Trong những trường hợp cực đoan, quá trình giảm tốc công nghiệp đang diễn ra theo từng bước nhỏ như thu hẹp quy mô mở rộng và các kế hoạch đầu tư.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/thuc-te-dau-don-ma-nuoc-duc-phai-doi-mat-thoi-hoang-kim-la-sieu-cuong-cong-nghiep-sap-cham-dut-co-nha-may-124-nam-tuoi-cung-phai-dong-cua-188240211111713891.chn

4 Likes