Thuế thu nhập cá nhân lần đầu giảm sau 10 năm, vẫn thu trên trăm nghìn tỷ

Số thu nhập cá nhân ( TNCN ) trong 9 tháng năm 2023 đạt 121.200 tỷ đồng, thấp hơn 7.200 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, tương đương mức giảm 6%. Tuy nhiên, số thu của 9 tháng vẫn gần bằng với số thu của cả năm 2021. Luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành được Quốc hội khóa XII thông qua ngày 20/ 11/2007 thay thế Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao và chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2009.
Số thu từ thuế TNCN đã đóng góp lớn vào ngân sách nhà nước, năm sau cao hơn năm trước. Việc thực hiện chính sách thuế thu nhập cá nhân có vai trò rất quan trọng để triển khai chính sách phân phối lại theo từng giai đoạn phát triển của đời sống kinh tế xã hội.

Thông tin chi tiết: https://vietstock.vn/2023/11/thue-thu-nhap-ca-nhan-lan-dau-giam-sau-10-nam-van-thu-tren-tram-nghin-ty-758-1123359.htm