Thuế tối thiểu toàn cầu và bài toán giữ chân 'đại bàng'

Việt Nam cần áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu như một loại thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Tuy nhiên, việc áp thuế này dễ dẫn tới nguy cơ nhà đầu tư nước ngoài chuyển vốn, dự án sang nước khác. Nhiều đại biểu Quốc hội đã bày tỏ quan điểm về việc cần ban hành Nghị quyết thực hiện thuế tối thiểu toàn cầu từ năm 2024, vì đó là "luật chơi chung", không thể né tránh. Việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu là cách để Việt Nam vừa chủ động giành quyền đánh thuế, vừa tạo niềm tin cho nhà đầu tư nước ngoài.

Thông tin chi tiết: https://vietstock.vn/2023/11/thue-toi-thieu-toan-cau-va-bai-toan-giu-chan-dai-bang-768-1123355.htm