Thương mại điện tử Việt Nam phát triển nhanh nhưng cần bền vững, tiếp tục tăng tốc trong năm 2024

Thương mại điện tử Việt Nam đạt được tốc độ tăng trưởng ổn định và tích cực trong những năm qua, nhưng cũng đồng thời cần được quan tâm để thúc đẩy tăng trưởng vững chắc và dài hạn. Thị trường tiêu dùng trong nước vẫn giữ được mức tăng trưởng tích cực trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu gặp nhiều khó khăn và có dấu hiệu suy giảm. Hoạt động thương mại điện tử tiếp tục phát triển trở thành kênh phân phối quan trọng, góp phần phát triển chuỗi cung ứng và lưu thông trong và ngoài nước, hỗ trợ tiêu thụ hiệu quả lượng lớn nông sản, thực phẩm cho người nông dân và doanh nghiệp, đặc biệt khi vào vụ thu hoạch.

Thông tin chi tiết: https://markettimes.vn/thuong-mai-dien-tu-viet-nam-phat-trien-nhanh-nhung-can-ben-vung-tiep-tuc-tang-toc-trong-nam-2024-51347.html

8 Likes