Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực sẽ họp vào ngày mai

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng như tại Công ty Việt Á, Tập đoàn FLC, Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát, Sở Y tế Quảng Ninh và Công ty AIC. Sáng mai, ngày 22/11, tại Hà Nội sẽ diễn ra Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Nhiều vụ đại án đã được hoàn tất kết luận điều tra và khởi tố, truy tố. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện thể chế phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thông tin chi tiết: https://vietnambiz.vn/thuong-truc-ban-chi-dao-trung-uong-ve-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-se-hop-vao-ngay-mai-2023112121340422.htm