Thủy điện Buôn Kuốp thắng lợi năm 2023

Công ty Thủy điện Buôn Kuốp, trực thuộc EVNGENCO3 và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đã hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh trong năm 2023. Công ty quản lý và vận hành 3 nhà máy thủy điện với tổng công suất 586MW trên hệ thống thủy điện bậc thang sông Sêrêpốk. Tình hình thủy văn diễn biến thuận lợi, công ty đã sản xuất được 2,946 tỷ kWh, đạt 101% sản lượng kế hoạch EVNGENCO3 giao và ước nộp ngân sách Nhà nước cho tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và Quỹ bảo vệ phát triển rừng tổng số tiền khoảng 576 tỷ đồng. Công ty đã tổ chức thực hiện công tác quản lý an toàn theo đúng quy định, không có tai nạn lao động, sự cố cháy nổ hoặc sự cố thiên tai dẫn đến hư hỏng thiết bị, công trình. Công ty cũng quan tâm triển khai khoa học công nghệ và thực hiện bảo đảm công tác môi trường các công trình điện.

Thông tin chi tiết: https://baodaknong.vn/thuy-dien-buon-kuop-thang-loi-nam-2023-197163.html

7 Likes