Thủy sản phục hồi

, , ,

Nhóm ngành nông thủy sản đang dần phục hồi trở lại trạng thái "Tăng giá"

CP giữ giá khỏe khi TT điều chỉnh, điểm mua các cổ phiếu thủy sản #VHC #ANV #IDI #ASM #CMX


image

Thủy sản tăng trần