Thủy sản quý 3/2023: Chạm đáy nỗi đau!

, , , , , , , , ,

Trong quý 3/ 2023, nhiều doanh nghiệp thủy sản trên sàn chứng khoán ghi nhận lợi nhuận giảm so với cùng kỳ, trong đó có 3 doanh nghiệp lỗ. Tuy nhiên, Thực phẩm Sao Ta ( FMC ) là doanh nghiệp được trông chờ nhất khi đạt mức lợi nhuận cao nhất, tăng 6% so với cùng kỳ. Kết quả kinh doanh của FMC cũng giảm 16% so với cùng kỳ. Trong khi đó, "Vua tôm" Minh Phú ( MPC ) có kết quả kinh doanh kém nhất khi lỗ ròng hơn 23 tỷ đồng trong quý 3, đánh dấu quý lỗ thứ 2 tính từ đầu năm.

Thông tin chi tiết: https://vietstock.vn/2023/11/thuy-san-quy-32023-cham-day-noi-dau-737-1123421.htm