Thủy sản xuất khẩu có diễn biến tích cực

Xuất khẩu thủy sản sang Mỹ hạ nhiệt trong T8/2022
-Trong T8/2022, xuất khẩu thủy sản sơ bộ đạt 917 triệu đô, +56.0% n/n chủ yếu do mức nền thấp năm 2021. Trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát nghiêm trọng ở khu vực ĐBSCL (chiếm hơn 70% xuất khẩu thủy sản) vào T8/2021, việc thực hiện các biện pháp kiểm soát dich chặt chẽ đã làm gián đoạn chuỗi sản xuất và cung ứng thủy sản.

-Xuất khẩu cá tra tăng 85.9% n/n. Trong khi xuất khẩu tôm giảm 4.7% n/n trong T8 do xuất khẩu tôm giảm lần lượt 33% n/n và 18% n/n tại thị trường Mỹ và Trung Quốc.

-Tăng trưởng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc và EU vẫn ở mức cao, lần lượt là + 60% n/n / + 7.9% t/t và + 95% n/n / + 1.4% t/t. Ngược lại, xuất khẩu sang Mỹ giảm 1.6% n/n và 6.1% t/t.

-Xuất khẩu thủy sản T8 tiếp tục giảm 2.7% t/t. Đáng chú ý, xuất khẩu tôm tiếp tục giảm trong tháng 8 sau khi đạt đỉnh vào tháng 5, -6.7% t/t, và xuất khẩu cá tra vẫn duy trì đà tăng n/n nhưng giảm 5% t/t.

-Tuy nhiên, giá bán cá tra tại các thị trường vẫn ở mức cao 2.8 USD / kg (+ 30% n/n và -1% t/t) trong T8.
Xuất khẩu thủy sản trong 8T22 đạt 84% kế hoạch 2022
-Nhìn chung, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam tăng 35.2% n/n lên 7.5 tỷ đô, nhờ xuất khẩu thủy sản tăng mạnh ở các mặt hàng như cá tra (+ 81.7% n/n), cá ngừ (+ 79% n/n) và tôm (+22.4% n/n) trong 8T22. Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đã hoàn thành 84% kế hoạch 2022.

-Cụ thể, xuất khẩu thủy sản sang các thị trường chính tăng mạnh trong 6T22, thúc đẩy xuất khẩu 8T22 tăng 73.8% n/n sang Trung Quốc, + 26% n/n sang Mỹ và + 45.5% n/n sang thị trường EU.

Mở tài khoản chứng khoán:
Margin 3:7 lãi 9.9%/năm, phí 0.15%
Bảo lãnh thêm sức mua đầu ngày
Có hàng T0
Tel: 0912107487