Thuyết Âm Mưu

2 ngày quá nhiều “đờ ra ma” bà con chỉ biết khi mọi sự đã rồi …

  • HOSE lỗi :exploding_head:
  • A Q bán chui cổ phiếu, 2 phiên giao dịch hàng nghìn tỷ :exploding_head:
  • THM bỏ cọc đấu giá đất :exploding_head:
    liệu còn tin gì nữa vẫn chưa lộ ra không bà con :exploding_head:

Nói thật nhá tin xấu triền miên thì còn tăng nhiều làm hở ra là mất hàng liền nhiều tin xấu vậy mà không sập hai phiên liên tiếp thì cũng bt thôi