Tiềm năng của FPT

  • Trong vòng 7 tháng, FPT sẽ đưa các giải pháp chuyển đổi số, giải pháp quản trị tổng thể và giải pháp quản trị nhà máy thông minh vào quá trình quản lý, vận hành tại 10 đơn vị thành viên của Kim Tín

  • Với tổng chi phí dự kiến lên đến 5 triệu USD, dự án hợp tác được xem là một trong những dự án chuyển đổi số có mức đầu tư lớn nhất và toàn diện nhất trong khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Việt Nam hiện nay

Nhận xét

  • Nếu như hợp đồng này thành công, FPT sẽ càng khẳng định được bị thế của mình trong việc xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp tổng thể

  • Bên cạnh đó, khi dự án này thành công, FPT sẽ có thể áp dụng cho các doanh nghiệp khác, mang lại một khoản lợi nhuận lớn cho FPT

Đồ thị kỹ thuật

  • Sau khi chia cổ tức, FPT có sự điều chỉnh giá về gần đường EMA10, lấp lại khoảng trống giá được tạo ra trước đó, tạo ra 1 cây nến rút chân phiên 4/6

=> Khuyến nghị: Mua mới dưới 85

image

Bất chấp Covid, cổ phiếu ngành nào luôn an toàn do nhu cầu liên tục tăng bền vững?
Ngành cấp thoát nước là một ngành có tính độc quyền cao, mỗi công ty hùng cứ 1 địa phương, ít cạnh tranh. Do Covid nên người dân rửa tay xà phòng nhiều hơn, tắm gội giặt giũ nhiều hơn làm tiêu thụ nước tăng. Trong khi ấy đơn giá nước cũng tăng mà chi phí khấu hao không đổi nên doanh thu và lợi nhuận ngành cấp nước sẽ tăng mạnh trong năm 2021. Về nhà cứ nhìn hóa đơn tiền nước hàng tháng tăng mạnh so với hóa đơn cùng kỳ năm ngoái là biết. Giá cổ phiếu nước rục rịch tăng, con TVW, THN hôm nay tăng trần. Chú ý nghiên cứu DNW, LKW giá đang rất rẻ mà đều là công ty cấp nước ở Đồng Nai là địa phương sẽ tăng trưởng rất mạnh năm 2021

1 Likes

FPT vs HPG, bác thấy sao ?

Nước mình thấy BWE khá đẹp

FPT mình thấy ngon đấy, nay giảm về ngay nền, hốt được 1 mớ

1 Likes

Chiét khấu sâu quá! Khong nhặt đc 81.! Vào muộn chỉ khớp đc giá 82!

nay có khi có giá tốt cho bạn gom

Một doah nghiệp thì k thể hiện tình trạng kinh doanh ngày 1 ngày 2 trên bảng điện được, nó thể hiện bản lĩnh đó từng quý từng năm

chuẩn rồi anh, giá trị thực của cổ phiếu đánh giá trong dài hạn