Tiền không vào, tin tốt “vô dụng”?

Cho vay Margin 1-5(cả Upcom)zl 0964.114.529

Phiên hôm nay là điển hình cho việc dòng tiền mới là yếu tốt quyết định hiệu ứng của thông tin chứ không phải bản thân thông tin đó. Bất kể tin tốt hay xấu, thị trường vẫn sẽ đi theo hướng của dòng tiền. Tình trạng tăng trước, tụt dốc sau cho thấy thị trường đang thiếu đồng thuận.

Với thông tin hỗ trợ ra vào kỳ nghỉ cuối tuần, nhà đầu tư theo tâm lý thông thường sẽ chờ đợi một sự bùng nổ tăng. Các phiên như vậy là điều kiện tốt để kiểm chứng về quan điểm của thị trường. Khi giá tăng tốt nhờ thông tin mà tiền không vào, nghĩa là sức ảnh hưởng của thông tin không đủ.

PS kéo ghê quá