Tiền lương bình quân tại doanh nghiệp là bao nhiêu?

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ và địa phương rà soát, nắm bắt về tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nhu cầu tuyển dụng lao động, đặc biệt là các doanh nghiệp FDI, các ngành sử dụng nhiều lao động ( may mặc, giày da, sản xuất gỗ ) ngay sau Tết để có phương án kết nối cung cầu lao động. Tiền lương bình quân năm 2023 tại các doanh nghiệp ước đạt 8,5 triệu đồng/ tháng, tăng 3% so với năm 2022. Mức thưởng Tết Dương lịch năm 2024 cao nhất là 376,3 triệu đồng/ người thuộc về vị trí quản lý cấp cao tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở tỉnh Vĩnh Phúc.
Các đơn vị, địa phương cần tập trung cao độ cho công tác hoàn thiện thể chế, xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật về lao động, người có công và xã hội.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/tien-luong-binh-quan-tai-doanh-nghiep-la-bao-nhieu-188240212071315259.chn

10 Likes